Porsanger kommune

Nestleder: Elin Paulsen
Styremedlem: Roar Nesbø
Varamedlem: Roy Myrheim

Karasjok kommune

Styreleder: Torgrim Fredeng Kemi
Styremedlem: Renate Simonsen
Varamedlem: Trond Pedersen Biti

Styremedlem oppnevnt av de ansatte

Nils Arve Lund
Varamedlem: Christian Thomassen