Utsendinger valgt av Porsanger kommune

Ordinære utsendinger

Aina Borch
Øyvind Lindbäck
Cicilie Gjennestad
Egil Borch

Varamedlem

Tor Inge Haugli Larsen
Torkjell Johansen
Jon Nikolaisen
Gry-Beate Hauger Hoff

Utsendinger valgt av Karasjok kommune

Ordinære utsendinger

Jan Gunnar Johansen
Frøydis Lindseth
Håkon Bysheim

Varamedlem

Karl Fredrik Teigen
Jan Helge Soleng
Anne Kirsten H. Hanssen

 

Valgkomité

Aina Borch
Øyvind Lindbäck
Håkon Bysheim

Årsmøte har avholdt 1 møte og behandlet totalt 8 saker i 2019.

Styret deltar på årsmøte uten stemmerett.